Gazy medyczne wykorzystywane są na co dzień w szpitalach i innych placówkach medycznych. Aby mogły być dostarczane pacjentom, w każdej takiej placówce muszą zostać wykonane specjalne instalacje. Instalacje gazów medycznych w szpitalu muszą być natomiast zaprojektowane i zrealizowane zgodnie z obowiązującymi standardami. Czym są gazy medyczne i jak powinny wyglądać instalacje?

Czym są gazy medyczne?

Gazy medyczne to gazy, które wykorzystywane są w medycynie podczas zabiegów medycznych, diagnostyki, profilaktyki lub podczas badań laboratoryjnych. Wśród rodzajów gazów wykorzystywanych w medycynie wyróżnia się między innymi:

  • gazy medyczne jako produkt leczniczy (tlen medyczny, podtlenek azotu, mieszaniny gazów),
  • gazy medyczne jako wyrób medyczny (dwutlenek węgla),
  • gazy techniczne (azot, argon, sprężone powietrze).

Zastosowanie podstawowych gazów medycznych

Najczęściej wykorzystywanym gazem medycznym jest tlen medyczny. Jest stosowany między innymi do resuscytacji, wspomagania oddychania oraz wentylacji płuc lub leczenia zaburzeń oddychania. Równie ważnym gazem medycznym jest podtlenek azotu, który wykorzystywany jest przy znieczuleniach ogólnych oraz przeciwbólowo. Poza tym często stosowanym gazem jest na przykład tlenek azotu znajdujący zastosowanie w leczeniu wcześniaków lub dwutlenek węgla stosowany przy zabiegach laparoskopowych, endoskopowych i artroskopowych.

Instalacje gazów medycznych w szpitalu

Instalacje gazów medycznych to systemy rurociągowe, których budowa i instalacja podlegają normom i zasadom dotyczących wyrobów medycznych. Instalacja składa się głównie ze źródeł zasilania oraz systemu rurociągów, które odprowadzają gaz do jednostek zasilających. Najważniejszym elementem każdej takiej instalacji jest źródło gazu.

Źródła gazów medycznych dzieli się na systemy zasilania w tlen (np. zbiorniki kriogeniczne), sprężone powietrze medyczne, sprężone gazy rozprężane z butli lub próżnię, składające się z pomp próżniowych wewnątrz kompletnego agregatu. Natomiast do każdego układu zasilania obowiązkowo muszą wchodzić trzy źródła – podstawowe, awaryjne oraz rezerwowe.

Łącznikiem źródła z jednostką zasilającą jest system rurociągów. Materiałem zalecanym do jego budowy są rury i łączniki miedziane. Następnie elementem końcowym instalacji jest punkt poboru gazów, które najczęściej montowane są w ścianie.

Podsumowanie

Instalacje, takie jak systemy wytwarzania powietrza medycznego, agregaty próżniowe, systemy redukcyjne gazów sprężonych uważane są jako odrębne wyroby medyczne i muszą one odpowiadać normom PN-EN ISO 7396-1:2016. Tego typu instalacje mogą wykonywać tylko odpowiednio przeszkolone podmioty, ponieważ kosztem każdego błędu może być zdrowie, a nawet życie pacjentów. O odpowiednich kompetencjach wykonawców należy pamiętać przede wszystkim podczas odbioru prac, które powinny zostać odpowiednio skontrolowane i udokumentowane w postaci specjalistycznej dokumentacji powykonawczej.

Marta
Podziel się ze światem szczyptą informacji o sobie. Mogą one zostać upublicznione.

    Comments are closed.