Zamierzasz kupić działkę? A może planujesz inwestycję budowlaną? Zanim wydasz pieniądze i wbijesz pierwszą łopatę w ziemię, przeprowadź badania gruntów. Uchronią Cię one przed wieloma problemami związanymi z ewentualnymi niekorzystnymi właściwościami gleby. Jakie badania gruntów i kiedy warto przeprowadzić, aby uniknąć kłopotów?

Badania gruntów – najważniejsze rodzaje. Kiedy się je przeprowadza?

 Lista potencjalnych problemów, które wiążą się z zakupem i wykorzystaniem terenu, który nie został odpowiednio przebadany, jest wiele. Obecność materiałów niebezpiecznych, niewystarczająca nośność gruntu czy też konieczność przeprowadzenia jego remediacji – to jedynie wybrane utrudnienia, które są w stanie zwiększyć koszty planowanej inwestycji i odsunąć ją w czasie, a nawet całkowicie uniemożliwić jej realizację.

Z tego względu badania gruntów należy przeprowadzać przed zakupem nieruchomości, a jeśli teren jest już w posiadaniu inwestora – przed wykonaniem projektu przedsięwzięcia. Uchroni Cię to przed kosztownymi następstwami niewłaściwych decyzji. Jakie badania gruntów wykonuje się najczęściej i po co?

1. Badania geotechniczne gruntów. Określają właściwości geotechniczne gruntu. Dzięki uzyskanym w ich ramach wynikom można optymalnie zaprojektować posadowienie obiektu budowlanego. Wykorzystuje się je nie tylko w budownictwie, ale również drogownictwie i przemyśle. W ich ramach wykonuje się m.in.:

 • pomiary laboratoryjne,
 • rekonesans podłoża budowlanego
 • pomiary makroskopowe in situ.

2.  Badania geologiczne gruntów. Określają parametry gruntu, takie jak ziarnistość, porowatość czy też stateczność. Służą ocenie przydatności gruntów do celów nie tylko budowlanych, ale i rolniczych. Na ich podstawie można określić, czy konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych czynności służących przygotowaniu podłoża do ustalonego przeznaczenia. W ramach pomiarów geologicznych często bada się również poziom wód gruntowych.

 3. Badania geofizyczne gruntów. Pozwalają ocenić grunt i przeprowadzić jego ekspertyzy dla celów projektowych i związanych z monitoringiem geofizycznym. Najczęściej przeprowadza się je na potrzeby budownictwa mieszkaniowego, drogownictwa i przemysłu. W ich ramach wykonuje się m.in.

 • pomiary sejsmiczne,
 • pomiary georadarowe,
 • pomiary elektrooporowe,
 • pomiary mikrograwimetryczne,
 • pomiary elektromagnetyczne.

Dzięki badaniom geofizycznym określić można m.in. wielkość warstwy litego niespękanego podłoża, poziom wód gruntowych, a nawet zasięg skażenia. Wykorzystuje się je także podczas wyszukiwania nieudokumentowanych szybów, wyrobisk czy też podziemnych tuneli i korytarzy.

4. Badania zanieczyszczenia gruntów. Ich celem jest wykrycie i ocena ewentualnych zanieczyszczeń gruntu, co pozwala określić skalę problemu. W ich ramach bada się właściwości fizyczne i chemiczne pobranych próbek i ocenia się je pod kątem obecności, takich zanieczyszczeń jak m.in.:

 • metale ciężkie,
 • związki nieorganiczne,
 • substancje ropopochodne,
 • węglowodory chlorowane,
 • pestycydy.

Badania zanieczyszczenia gruntu najczęściej przeprowadza się, jeżeli na danym terenie znajdował się zakład przemysłowy lub wysypisko śmieci albo prowadzona była innego rodzaju działalność, która mogłaby doprowadzić do skażenia. Niemniej warto je wykonać, nawet jeśli nie ma ku temu jednoznacznych przesłanek. Dlaczego? Do zanieczyszczenia gruntu mogło bowiem dojść w wyniku skażenia sąsiednich terenów.

Zastanawiasz się, jakich badań gruntów potrzebujesz? Specjalista ds. konsultingu środowiskowego przeanalizuje Twoją sytuację i rozwieje wszelkie wątpliwości. Jeżeli zależy Ci na tym, aby ekspert nie tylko Ci doradził, ale również wykonał badania gruntów, skorzystaj z usług podmiotu oferującego kompleksowe usługi.

Pamiętaj, wybrana przez Ciebie firma nie tylko powinna mieć doświadczenie w poborze próbek, ale również współpracować z akredytowanym laboratorium. Tylko wówczas możesz liczyć na uzyskanie miarodajnych wyników.

Marta
Podziel się ze światem szczyptą informacji o sobie. Mogą one zostać upublicznione.

  Comments are closed.