Kredyty frankowe to w zdecydowanej większości kredyty hipoteczne opiewające na duże kwoty. W związku z tym ich spłata jest mocno rozłożona w czasie, np. na 20, 25 czy nawet 30 lat. Nie powinny więc dziwić obawy niektórych kredytobiorców o to, co stanie się z kredytem i jego spłatą lub też z nieruchomością obciążoną hipoteką w razie niespodziewanej śmierci kredytobiorcy. Wyjaśniamy więc, jak wygląda postępowanie w takiej sytuacji oraz co stanie się z kredytem frankowym po śmierci kredytobiorcy.

Zobowiązania kredytowe a śmierć kredytobiorcy

Śmierć jest wydarzeniem przykrym i przychodzącym nieoczekiwanie. Nie da się przewidzieć momentu, kiedy przyjdzie nam odejść z tego świata. Często nie pozwala to wywiązać się ze wszystkich podjętych zobowiązań. Najczęściej dotyczą one kredytów hipotecznych, ponieważ są to zadłużenia, których spłata jest mocno rozłożona w czasie. Kwestią, która spędza sen z powiek zarówno kredytobiorców, jak i ich najbliższych, jest pytanie o to, co się dzieje z długami po śmierci kredytobiorcy.

Sytuacja może być nieco łatwiejsza, jeżeli został sporządzony stosowny testament. Jeśli jednak zmarły nie zostawił testamentu, to należy zastosować zasady dziedziczenia ustawowego, które zostało opisane w Kodeksie cywilnym. Przepisy jasno mówią, że prawa oraz obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na spadkobierców. Dotyczy to zarówno małżonka, jak i dzieci osoby zmarłej. Podział odpowiedzialności za długi odbywa się na takiej samej zasadzie jak podział spadku. Jednak odpowiedzialność za kredyt frankowy wiąże się bezpośrednio z tym, czy spadkobierca zdecyduje się na przyjęcie spadku, czy na jego odrzucenie.
Należy także pamiętać, że do chwili przyjęcia spadku spadkobierca odpowiada za długi zmarłego wyłącznie z puli spadku. Natomiast od momentu przyjęcia spadku odpowiedzialność za długi rozszerza się na cały majątek własny spadkobiercy. Jeśli więc chodzi o kredyt frankowy, to niezależnie od śmierci kredytobiorców czy jednego z nich zobowiązanie musi być nadal terminowo spłacane zgodnie z umową kredytową.

Poinformowanie banku o śmierci kredytobiorcy

Choć kredyt frankowy musi być spłacany niezależnie od śmierci kredytobiorcy czy jednego z kredytobiorców, to wymagane jest poinformowanie banku o zaistniałej sytuacji. Konieczność ta wynika z obowiązujących przepisów i daje bankowi możliwość podjęcia działań względem umowy kredytowej. Wiąże się to głównie z możliwością ponownego przeliczenia przez bank zdolności kredytowej współkredytobiorcy i spadkobierców. To z kolei może się okazać nieco kłopotliwe dla spadkobierców, zwłaszcza gdy są nimi dzieci, ponieważ w większości przypadków nie mają zdolności kredytowej. Sytuacja, jaką jest śmierć kredytobiorcy, daje bankowi także możliwość wypowiedzenia umowy kredytu i zażądania natychmiastowej spłaty całego pozostałego zobowiązania. Aby tego uniknąć, kluczowe jest terminowe spłacanie kolejnych rat kredytu przez spadkobierców zmarłego kredytobiorcy.

Jak się zabezpieczyć na wypadek śmierci kredytobiorcy?

Biorąc pod uwagę wszystkie komplikacje, jakich mogą doświadczyć spadkobiercy kredytobiorcy w razie jego śmierci, warto pomyśleć o odpowiednim zabezpieczeniu ich na taką ewentualność. Niemal zawsze udzielając kredytu hipotecznego, bank dba o zabezpieczenie w postaci polisy na życie. Choć mogłoby się wydawać, że jest to swego rodzaju troska o klienta, to w istocie bank dba przede wszystkim o swoje interesy.

Kredytobiorca powinien zweryfikować wysokość kwoty ubezpieczenia w razie śmierci. W przypadku kredytów frankowych najczęściej suma wypłacana z polisy nie wystarcza na pokrycie zobowiązania w całości. Dlatego warto zadbać o drugą polisę na życie, niezależną od tej bezpośrednio związanej z kredytem. Trzeba też zorientować się dokładnie we wszystkich warunkach wypłaty ubezpieczenia. Jest to spis sytuacji, w których ubezpieczyciel może odmówić wypłaty mimo terminowego opłacania składek. Choć polisa na życie nie jest na tyle uniwersalnym rozwiązaniem, by mogła w całości pokryć należności z kredytu frankowego, to jednak z pewnością będzie stanowić duże wsparcie dla spadkobierców pozostających z długami frankowicza.

źródło: kancelariarzucidlo.pl

Marta
Podziel się ze światem szczyptą informacji o sobie. Mogą one zostać upublicznione.

    Comments are closed.