Towary ciężkie i przestrzenne mocno odbiegają wagą i wymiarami od standardowych przesyłek. Nie mogą więc być przewożone w taki sam sposób jak one. Z uwagi na nietypowe parametry i wysoką wartość należy im się szczególna troska. Jak zorganizować transport towarów ponadgabarytowych? Komu go zlecić, aby odbył się on sprawnie i bezpiecznie?

Transport towarów ciężkich i przestrzennych – jak go zorganizować? O czym pamiętać?

Organizacja transportu towarów ciężkich i przestrzennych wiąże się z koniecznością zadbania o wiele szczegółów. Przewożony ładunek najczęściej bowiem przekracza dopuszczalne naciski na oś pojazdu i standardowe wymiary. W związku z tym trzeba między innymi uzyskać niezbędne pozwolenia, a także dysponować sprzętem, który umożliwi sprawny, a zarazem bezpieczny załadunek towaru na wybrany środek transportu.

Katalog czynności, które należy wykonać, aby zorganizować transport ponadgabarytowy, jest niezwykle szeroki. Oto podstawowe działania.

  1. Wyznaczenie najlepszej gałęzi transportu
  2. Dobór środka transportu
  3. Planowanie trasy
  4. Przygotowanie dokumentacji transportowej
  5. Uzyskanie niezbędnych pozwoleń na przewóz ponadgabarytowy
  6. Załadunek towarów ciężkich i przestrzennych i ich zabezpieczenie
  7. Fizyczny transport ładunku i nadzór nad nim
  8. Rozładunek towarów

W przypadku organizacji przewozu ponadgabarytowego wszystkie czynności mają znaczenie. Bez odpowiedniego przygotowania nie da się należycie załadować towarów, zabezpieczyć je i przetransportować we wskazane miejsce.

Żeby cała procedura zakończyła się sukcesem, trzeba uwzględnić nie tylko wymagania zleceniodawcy co do warunków transportu, ale również regulacje prawne i ograniczenia infrastrukturalne. Często konieczna jest eskorta wykwalifikowanego pilota, a nawet asysta policji, aby ładunek stwarzał mniejsze zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Z uwagi więc na złożoność organizację transportu towarów ciężkich i przestrzennych warto powierzyć specjalistom.

Towary ciężkie i przestrzenne – komu powierzyć transport ponadgabarytowy?

Cena i czas dostawy to kryteria, na które zleceniodawcy zwracają uwagę w pierwszej kolejności, podejmując decyzję o skorzystaniu z usług transportowych. W przypadku towarów ciężkich i przestrzennych aspekty te nie powinny być jednak głównymi wyznacznikami wyboru firmy spedycyjnej lub przewozowej. Większe znaczenie ma bowiem doświadczenie podmiotu. To ono przesądza bowiem o tym, czy ładunek sprawnie i bezpiecznie dotrze do odbiorcy. Przedsiębiorstwo z minimalną praktyką w zakresie organizacji transportów ponadgabarytowych może nie sprostać temu zadaniu.

Wybór firmy spedycyjnej albo przewozowej, która ma zająć się transportem towarów ciężkich lub przestrzennych, powinien być poprzedzony wnikliwą analizą rynku. Krąg poszukiwań można zawęzić, czytając opinie w internecie. Nie zawsze wyjaśnią one wszelkie wątpliwości, jednak dadzą ogląd, jak w praktyce może wyglądać współpraca z danym przedsiębiorstwem.

Po wstępnej selekcji podmiotów warto dokładniej im się przyjrzeć. Odpowiedź na część pytań najczęściej można znaleźć na stronie internetowej firmy. Nie warto jednak poprzestawać wyłącznie na kontakcie online. Rozmowa z konsultantem może być źródłem wielu użytecznych wniosków. Warto też poprosić firmę o przedstawienie referencji i dokonanie wstępnej wyceny zlecenia. Pozwoli to ocenić doświadczenie firmy spedycyjnej i oszacować koszty.

Transport towarów ciężkich i przestrzennych to ogromne wyzwanie. Pod uwagę należy bowiem wziąć kwestie związane z bezpieczeństwem nie tylko samego ładunku, ale również innych uczestników ruchu. Trzeba też zająć się wieloma szczegółami, w tym odpowiednio dobrać środek transportu, zaplanować trasę przejazdu wraz z jej alternatywami oraz przygotować dokumentację. Dlatego organizację transportu ponadgabarytowego warto zlecić specjalistom z doświadczeniem. To gwarancja sprawnego i bezpiecznego przewozu bez niespodzianek.

Marta
Podziel się ze światem szczyptą informacji o sobie. Mogą one zostać upublicznione.

    Comments are closed.